Nå kan TIL satse på damene

TILs årsmøte forløp uten den store dramatikken. Nå vurderer klubben å satse på topplag også på damesiden.

TIL-DAMER: TIL-spillerne Malin Gullsvåg, Monica Machlik, Therese Andreassen, Berit Kjeldsberg (styremedlem), Edith Machlik, Tove Kronstad Sundstrøm (styremedlem), Fozia Eshetu og Johanne Hansen. Foto: Rune Robertsen  Foto: Rune Robertsen

ÆRESMEDLEM: Trond Mohn 

  Foto: Rune Robertsen

sport

En mulig toppsatsing også på damesiden var et av punktene på årsmøtet. Nå skal muligheten utredes, før klubbens medlemmer tar endelig stilling til spørsmålet - enten på et ekstraordinært årsmøte eller senest på årsmøtet neste år.

Berit Kjeldsberg og Tove Kronstad Sundstrøm kommer inn som nye i TIL-styret, blant annet nettopp for å styrke dette arbeidet.

- Det vil være viktig for damefotballen i hele Troms og Finnmark om man får på plass en slik satsing. Det er på tide å se på det, når man ser hvordan det har fungert for Stabæk og Vålerenga, kommenterer Kjeldsberg.

Innen fem år?

Hun trener TILs A-lag i dag, som ble nummer fire i årets 2.-divisjon.

- Kan dere ta steget raskt opp i divisjonene?

- Det vil kreve tid og satsing. Vi er ikke klare per i dag. Vi må bli et godt alternativ for alle jenter i byen som spiller fotball, sier Kjeldsberg.

Hun føler seg trygg på at TIL har potensial for et lag i øverste divisjon - men det vil ta tid.

- Et femårsperspektiv er for kort her. Det vil ta lengre tid, sier TILs nye styremedlem - og anslår at klubben i beste fall kan ha et damelag på øverste nivå om syv-åtte år.

- Veldig spennende

Flere av A-lagsspillerne til TILs damelag var blant de fremmøtte på årsmøtet, som stort sett var preget av positivitet rundt TILs økonomiske snuoperasjon og herrelagets opprykk til eliteserien.

- Det var veldig spennende å høre på. Vi håper på en satsing også på damesiden, sier Edit Machlik (17). 17-åringen er kanskje mest kjent som et stort sjakktalent, men er også ambisiøs på fotballbanen.

- Jeg håper å spille i Toppserien med TIL en dag. Det er mulig, mener Machlik.

TIL-økonomien er tilsynelatende i bedre stand til å tåle en satsing på begge områder enn på flere år.

- Jeg opplever stoda i dag er veldig bra, sier styreleder Helge Kræmer etter årsmøtet.

- Dere budsjetterer med 12. plass i eliteserien. Hvis dere ligger utsatt til på tabellen midtveis kan fristelsen for å bruke penger på forsterke laget melde seg?

- Vi skal holde oss innenfor de rammene vi har satt. Det skal noe helt spesielt til for at vi firer på det, sier Helge Kræmer.

Slik var årsmøtet:

19.30: Årsmøtet er slutt.

19.29: Stig Bjørklund (nestleder, ikke på valg), Arne Vidar Moen (gjenvalg, ett år), Bente Ødegård (gjenvalg, to år), Børge Brunes (ikke på valg), Berit Kjeldsberg (ny, to år), Frode Rinnan (ikke på valg), Tove Kronstad Sundstrøm (ny, to år), Vibeke Larsen (vara, ikke på valg)

19:29: Valgkomiteens innstilling følges til akklamasjon og uten innvendinger: Helge Kræmer (styreleder, to nye år)

19.25: Berit Kjeldsberg og Tove Kronstad Sundstrøm foreslås som nye styremedlemmer. - Nå som vi skal utrede videre muligheten for en satsing på damefotball er det lett å foreslå Berit Kjeldsberg som har fantastisk kompetanse på området og har en tung interesse i det, sier leder av valgkomiteen.

19.19: Mohn er ikke tilstede på Alfheim i kveld. - Han er orientert og vi fikk tilbakemelding på at han satt stor pris på det, sier styreleder Kræmer.

19.18: Trond Mohn utnevnes også til æresmedlem i TIL for sitt engasjement og sine mange bidrag til klubben.

19.16: - Det var overraskende og veldig hyggelig. Det har ikke vært vanskelig å ha dette engasjementet i denne klubben. Jeg har hatt verv sammenhengende siden 1976. Det har vært en god klubb hvor jeg har følt meg nyttig. Det er hyggelig at jeg fremdeles av og til blir spurt av klubben. Det er klubben i mitt hjerte, sier Wilhelmsen.

19.15: Knut Wilhelmsen utnevnes som æresmedlem i TIL. Wilhelmsen satt i TIL-styret i en årrekke på 1980- og 1990-tallet, og har vært sentral i klubbens anleggsutvikling, leser Helge Kræmer opp.

19.11: PWC innstilles som fortsatt revisor for klubben.- Vi har fått kostandene ned på et mye mer spiselig nivå, sier Helge Kræmer med et smil. Etter hva iTromsø kjenner til er kostnadene på revisorutgifter omtrent halvert fra 1,5 mill. i året til cirka 750.000 kroner.

19.09: Per Aronsen, styrelederen i TIL Holding, har tatt dagsturen ned fra Finnmarksløpet til møtet. Han ønsker samkjørte styremøter mellom TIL Holding og Tromsø Idrettslag velkommen: - I dag er det vel 11 styremøter i klubben og 10 styremøter i ASet i løpet av ett år, og alle på ulike tidspunkt. Det ligger en viss besparelse og effektivitet for oss jobber med dette i å kunne samkjøre disse styremøtene. Vi må se hvordan vi til slutt skal lande et forslag på dette. Det er mange gevinster for klubben med å finne en annen struktur enn vi har i dag

18.58: Det foreslås en modell med felles styremøter, hvor klubben stiller med 5 representanter valgt av årsmøtet, og ASet stiller med 3 egne representanter - samt to representanter som også sitter i klubbstyret.

18.56: Utvalget konkluderer med at fortsatt organisatoriske endringer, bedring økonomisk plattform og justering av organisasjonsmodellen, så kan effektene klubben ønsker å oppnå skje med dagens modell.

18.55: Kræmer påpeker også at TIL allerede har forenklet AS-strukturen med fusjon mellom TIL Holding og TIL Spiller. Det betyr at klubben nå har to AS - TIL Holding og TIL Fotball. - Det planlegges ytterligere en forenkling, opplyser Kræmer.

18.55: Helge Kræmer argumenterer for at en styrket TIL-økonomi taler for å beholde dagens modell: - Vi mener at økonomien som har vært litt av hovedbegrunnelsen for alliansemodellen ikke lenger er tilstede.

18.54: TIL har utredet mulighetene for et allianse-idrettslag opp mot dagens modell. - Man står tryggere som enkeltlag i et allianseidrettslag, konstaterer Helge Kræmer.

18.53: Nå behandles organisasjonsmodellen til Tromsø Idrettslag.

18.48: Kjell Kræmer ber om at man setter en frist for å ta stilling til spørsmålet. - Senest til årsmøtet neste år, sier Kræmer.

18.45: - Det er en så viktig beslutning at dette er noe årsmøtet ta stilling til, fortsetter Olsen.

18.44: Kjell N. Olsen tar ordet: - Jeg har vært med så lenge at jeg husker da vi vedtok at vi skulle holde på med damefotball til de var 16 år. Så var det stopp. Jeg mener det er veldig riktig at vi setter fokus på dette nå.

18.43: - Vi er cirka 300 jenter som spiller i klubben i dag, vi har et veldig godt grunnlag. Vi må få satt det enda bedre i system for å se om vi har grunnlag for å komme til toppserien også på damesiden, sier Kræmer.

18.42: Nå skal TIL snakke om utredningen for å satse på damefotball. - Fokuset på jentefotball har vært variabelt. Vi følte et behov for å ta en fullstendig gjennomgang og få kartlagt grunnlaget mot å bli et topplag også for jenter, sier Helge Kræmer.

18.41: Kjell N. Olsen spør om budsjett for NM-cupen. - 4. runde er det vi har lagt til grunn, svarer Ulf Johansen. - Javel, skyter dirigent Isaksen inn tørt. Samtlige i rommet håper nok cupeventyret rekker litt lengre.

18.40: Med budsjetterte utgifter på 57.548.2000 så budsjetterer TIL med et resultat på 612.800 kroner i 2015.

18.38: TIL har budsjettert med 12. plass og 4.300 tilskuere i 2015, og budsjetterer med totalt 58.161.000 kroner i driftsinntekter.

18.36: Nå går Ulf Johansen gjennom det konsoliderte budsjettet for Tromsø Idrettslag og TIL Holding som TIL skal rapportere inn til fotballforbundet - dette er A-lagets reelle budsjett.

18.35: Disse fordeler seg: 15.835.000 kroner til spillerlønninger, 3.450.000 kroner til støtteapparat og 2.050.000 kroner til utviklingsavdelingen.

18.34: Nå behandles budsjettet for 2015. A-laget budsjetter med 21.335.000 kroner i lønnskostnader i 2014. Dette gjelder kun sportslig ansatte - spillere, støtteapparat og utviklingsavdelingen.

18.33: - Mange har ventet på denne situasjonen hvor vi kan se langsiktig fremover, i steden for å hele tiden svelge de bølgene som kommer. Jeg håper styret fremdeles vil holde fanen med å drive økonomisk forsvarlig også fremover. Det har vært jobbet veldig godt i 2014, sier Kay-Hugo Hanssen.

18:32: Det påpekes fra salen at det oppfattes som et positivt tegn at lønnsutgiftene er ned fra 28 millioner i 2013 til 16,9 millioner i 2014.

18.26: A-lagets sportslige ansatte lønnes av Tromsø Idrettslag på grunn av regelverk, men disse pengene betaler TIL Holding/Fotball tilbake til Tromsø Idrettslag, slik at A-lagets drift er nullsum for Tromsø Idrettslag.

18.26: Vi gjør oppmerksom på at A-lagets drift ligger utenfor regnskapet til Tromsø Idrettslag.

18.24: Tromsø Idrettslag ender med et negativt årsresultat på 2,66 millioner kroner i 2014 etter nedskriving av finansielle anleggsmidler på drøyt 2,7 millioner kroner.

18.23: TIL går gjennom årsberetningen kjapt uten noen innspill. Nå skal TIL-direktør Ulf Johansen fortelle om regnskapet i 2014.

18:17: Om A-laget og opprykkssesongen sier Kræmer: Vi klarte å rykke opp med begrensede ressurser. Begrenset økonomi har gitt oss et ekstra puff til å satse mer på spillere fra nærmiljøet. Det har vært gjort en formidabel jobb i 2014.

18:16: Kommunen er positiv og senest i går snakket jeg med dem. De har gjort sin del av jobben for å komme et steg videre. Det hele står og faller på når Statsbygg tar tak i dette caset, fortsetter Kræmer.

18:16: Vi fortsetter å jobbe med avklaring om fotballhall på Bjerakerbanen. Der håper vi i samarbeid med Tromsø kommune at vi har en løsning i nær fremtid. Tomten som Statsbygg sitter på skal forhåpentligvis overtas av Tromsø kommune slik at de kan bygge hall og at vi kan feste tomten, sier Helge Kræmer i sin årsberetning.

18:08: Styreleder Helge Kræmer påpeker at TIL nå er inne i den digitale tidsalderen, og at neste år vil man ikke tilby årsberetningen i utskrevet form på årsmøtet. "Det handler om kostnader, så da må man eventuelt printe det ut hjemme," sier styrelederen med et smil.

18:06: Årsmøtet begynner tradisjonen tro med ett minutts stillhet for medlemmene som gikk bort i året som har gått.

17.57: Flere unge fotballkvinner i salen - blant dem sjakksøstrene Machlik. En utredning som er gjort om satsingsnivå på damesiden i klubben står på sakslisten.

17.56: Det begynner for alvor å fylles opp i auditoriet på Alfheim. Nærmere 50 personer her foreløpig - det er over dobbelt så mange som stilte her i fjor.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

sport