Tromsø kommune kjøper turnforeningen ut av avtale fra 1970-tallet

Sikrer ny turnhall

Tromsø kommune kjøper Tromsø turnforening ut av Gyllenborghallen for 15 millioner kroner.

"VINN-VINN": Slik beskriver Vanja Terentieff (H), Jonas Stein (V), Katharina Torheim (Tromsø Turnforening), Børge Johansen (TT), Jill Solheim-Nilsen (Gyllenborg skole), Alf-Kondrad Wilhelmsen (Tromsø Idrettsråd) og Lars Olav Sparboe (TI) er fornøyd med avtalen som sikrer kommunen bruksrett over Gyllenborghallen - og Tromsø Turnforening 15 millioner kroner til ny turnhall. Foto: Lars Eidissen 

sport

I dag kunne man presentere den nye avtalen, som også sikrer finansiering for den planlagte turnhallen på Templarheimen.

Turnhallen har en total kostnadsramme på cirka 50 millioner kroner, hvor store deler vil finansieres gjennom tippemidler og momskompensasjon.

– Dette er tilskuddet som gjør at vi klarer å realisere en turnhall. Tiden er overmoden, sier en glad Børge Johansen, prosjektleder for ny turnhall i Tromsø Turnforening.

Avtalen går ut på at kommunen kjøper ut turnforeningen fra en avtale om bruksrett i Gyllenborghallen som strekker seg tilbake til 1970-tallet, da hallen ble reist i samarbeid mellom disse to partene.

– Prisen er 12 millioner kroner samt 8,8 prosent av takst. Vi beregner det til 15 millioner kroner, sier finansbyråd Jonas Stein (V).

LES OGSÅ: Ny hall er det som henger høyest for turnforeningen

Klasserom og halltid

Med bruksrett i Gyllenborghallen vil både idrett og skole få nye muligheter.

– Det gir idrettsrådet tre nye haller å fordele halltiden sin på og to nye klasserom for Gyllenborg skole, sier idrettsbyråd Vanja Terentieff (H).

– Det er veldig positivt. Hver gang det bygges et nytt idrettsanlegg eller blir ledig kapasitet så fylles behovet opp med en gang, sier Lars Olav Sparboe i Tromsø Idrettsråd, som opplyser at idrettsrådet i dag klarer å imøtekomme 50 prosent av byens hallbehov.

Også rektor ved Gyllenborg skole, Jill Solheim-Nilsen uttrykker tilfredshet ved avtalen.

– Vi har lenge ønsket oss et større samlingsrom for å kunne samle flere klasser. Her ser jeg en mulighet i Gyllenborghallen. Det må vi klare å få til i samarbeid med byggteknisk, sier Solheim-Nilsen.

– Hvor henter dere disse pengene fra, Jonas Stein?

– Vi gjør dette gjennom et investeringsprosjekt. Og vi vet at vi kommer til å ha behov for mye mer skolekapasitet. Dette er en vanvittig billig pris for oss for å få to nye klasserom. Det gleder også finansbyråden seg over, sier Stein.

«Idrettsbyrådet»

Nå regner Børge Johansen med at man kan sette spaden i jorda for turnhallen på Templarheimen tidlig i 2016.

– Vi tror og håper at den skal stå ferdig i første halvdel av 2017, sier Johansen.

Dermed faller flere brikker på plass i det bebudede «idrettsløftet» – kort tid før valget.

– Jeg vil omdøpe det byrådet til idrettsbyrådet. I hvert fall fire år har turnhallen vært et mål. Det er et resultat av mange prosesser over tid, sier Lars Olav Sparboe.

LES OGSÅ: Dette er turnen sine ildsjeler