Tingrettsdommer Oddmund Gamst:

- Grunnleggende prinsipp bevisst brutt i stor stil

Tingrettsdommer i Tromsø, Oddmund Gamst, har ikke mye til overs for OL-avstemningen i Oslo. Foto: Ronald Johansen 

sport

I et leserinnlegg som er publisert på aftenposten.no søndag morgen, tar tingrettsdommer i Tromsø, Oddmund Gamst, et kraftig oppgjør med OL-avstemningen i Oslo. Han mener folkeavstemningen i Oslo manglet viktige og sentrale demokratiske prinsipper.

"I OL-avstemningen hadde både Oslo kommune og Norges idrettsforbund spyttet inn adskillige millioner, også ved en såkalt informasjonsfilm som i realiteten var ensidig ja-reklame. Når store samfunnsspørsmål skal debatteres, er det viktige at saklige argumenter får komme til. En organisasjon, Nei til OL, hadde i den sammenheng søkt departementet om pengestøtte for å balansere bildet. Søknaden ble i rekordfart avslått av en inhabil ekspedisjonssjef som selvsagt støtter ja-siden", skriver Gamst.

Han viser videre til valglovens §9-4, der det står at velgere ikke skal utsettes for påvirkning i eller utenfor stemmelokaler. Tromsødommeren mener denne lovbestemmelsen ikke ble overholdt under OL-avstemningen nylig.

"Ved Oslovalget om OL ble dette grunnleggende prinsipp bevisst brutt i stor stil. Ifølge idrettspresident Inge Andersen var det omlag 600 ja-agitatorer ikledd lyseblå ja-skjorter utenfor stemmelokalene i Oslo. At denne saksbehandlingsfeilen hadde stor betydning, er åpenbart i det både valgdeltakelsen og antall ja-stemmer økte. Kort tid før valget var det klart nei-flertall, 57 prosent. Av rundt 323.000 utgjorde ja-delen om lag 53,5 prosent, med så knapp margin er det grunn til å forvente et annet resultat uten feilen. Det stiller valget i et tvilsomt lys", skriver han i leserinnlegget.

Gamst reagerer dessuten på at resten av befolkningen ikke ble inkludert i OL-avstemningen. Han peker på at 173.000 ja-stemmer kun utgjør 4,75 prosent av de 3,64 millionene i Norge som har stemmerett.

"At dette lille mindretallet skal ha avgjørende betydning, virker nærmest tåpelig. Oslo er i utakt med resten av landet og bærer etter hvert heller preg av å være en egen stat a la Vatikanstaten, utmeldt av landet forøvrig", fortsetter han.

Gamst er klar i sin tale når han kommer med det han mener er en bedre løsning enn å bruke opp mot 50 milliarder på et vinter-OL.

"God nasjonsbygging vil heller være å bruke noen milliarder, kanskje halvparten av OL-budsjettet, til å bygge idrettsanlegg på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Nord-Norge. OL-saken er nå kommet inn på et blindspor som krever oppegående politikere med vidsyn og evne til å sette skapet på plass."