TAR OVER: Astrid Strandbu blir daglig leder for TIL i de første månedene av 2021. TAR OVER: Astrid Strandbu blir daglig leder for TIL i de første månedene av 2021. Foto: Ronald Johansen

Astrid (51) blir TILs øverste leder i vinter – avslører at sportssjefstillingen kan være tilbake neste år