Foto: Kristian Jacobsen

Bytyqi bekrefter - ferdig i Viking