Magne Brekke (t.v.) er generalsekretær i Oslo Idrettskrets. Sveinung Oftedal (t.h.) er styreleder i Oslo Idrettskrets. Her på Frogner stadion. Magne Brekke (t.v.) er generalsekretær i Oslo Idrettskrets. Sveinung Oftedal (t.h.) er styreleder i Oslo Idrettskrets. Her på Frogner stadion. Foto: Olav Olsen

Vil forskjellsbehandle klubber for å redusere klasseskillet i ungdomsidretten