2–1-scoringen. 2–1-scoringen. Foto: Jonas Been Henriksen

Se Ballspark før og etter Åsane-Øygarden