En rørt Bjarne Berntsen takker for seg etter sin siste kamp som Viking-trener på SR-Bank Arena. En rørt Bjarne Berntsen takker for seg etter sin siste kamp som Viking-trener på SR-Bank Arena. Foto: Kristian Jacobsen

– Da jeg gikk ut og så ordføreren stå der... Da ble det for mye.