Denne bakken langs E6 har de fleste fra Tromsø kjørt forbi. Nå skal den rives.

foto