Manchester United la frem inntektstap og massiv gjeldsvekst

foto