NHL-Martinsen: - Klart jeg merker hardkjøret

foto