Helland om Skjelbreds nei: – Større egoer har blitt overtalt til å komme tilbake før