Holder seg bevisst borte fra egen idrett for å samle motivasjon