Det melder Norges Idrettsforbund (NIF) i en pressemelding onsdag morgen.

Dette er hele utvalgets sammensetning:

 • Leder Kristin Veierød

 • Thor Gjermund Eriksen

 • Erik Langerud, Norges Håndballforbund

 • Roger Finjord, Norges Fotballforbund

 • Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund

 • Espen Johansen, Norges Basketballforbund

 • Mona Kristiansen, Norges gym og turnforbund

 • Lise Røsto Jensen, Norges Skøyteforbund

 • Rune Røksund, Rogaland idrettskrets

 • Sylvi Ofstad, Troms og Finnmark idrettskrets

 • Pål Kristen Rønnevik, Norges idrettsforbund

 • Julie Karima Berg, Norges idrettsforbund

 • I tillegg vil det være en representant fra Norges skiforbund i utvalget.

– Særforbund og idrettskretser vil være godt representert i utvalget og vil samtidig holdes godt orientert om status og utvikling i det pågående utredningsarbeidet. Målet er å fremskaffe et best mulig, helhetlig og faktabasert saksunderlag for hele norsk idrett og for idrettsstyrets videre behandling av saken, sier NIF-generalsekretær Nils Einar Aas i pressemeldingen.

Aas sier også t det er ønskelig at strømmeutvalget leverer status på arbeidet før Idrettstinget tidlig i juni.

I tillegg til personene fra særforbund og idrettskretser, vil Thor Gjermund Eriksen delta som ekstern bidragsyter. Han var kringkastingssjef i NRK fra 2013 til 2022, og jobber nå som administrerende direktør i Norsk Tipping.

Strømmeutvalget skal se på hvordan strømming av breddeidrett kan skje innenfor trygge rammer.

VG har tidligere avslørt store svakheter i strømming av breddeidrett, og da spesielt strømmetjenesten MyGame. Blant annet har en video av en 12-åring som slåss blitt fjernet og barn, ungdom og voksne har blitt filmet på trening uten å vite det selv.

– Volumet og omfanget av strømming basert på ny teknologi, skaper nye etiske og faktiske problemstillinger som bør utredes nærmere. I dette arbeidet er det viktig at relevante aktører, både i og utenfor idretten høres, sier Aas.