Thrilleroppgjer i botnstrida - sikra eliteserieplassen etter dramatikk