Seks grunner til at dette er tidenes MFK-prestasjon