Fikk kompli­kasjoner i svanger­skapet. Etter 15 måneder retur­nerte hun endelig for Vipers.

foto