– Tom Nordlie takket nei til millionlønn i Arendal

foto