Ulvang etter Klæbo-utspill: – Underbygger bildet av nordmenn som svært arrogante