Vurderer disse endrin­gene i Storhallen. Det skaper reak­sjoner.