Norges Idrettsforbund (NIF) opplyser i en pressemelding at Kulturdepartementet, som en del av anleggspolitisk program for 2018, har satt av «ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller».

Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet.

Det er satt av 20 millioner kroner.

– Norges idrettsforbund er glad for denne ekstra tildelingen fra Kulturdepartement. Det gjør det mulig å skape mer aktivitet, ikke minst for idretter som ikke krever så store arealer. Flere tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende anlegg er kostnadseffektivt og en viktig forutsetning for rekruttering og gode tilbud til barn og unge i norsk idrett, sier en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.

I 2015 vedtok Idrettstinget å arbeide for å bedre tilskuddene ved bygging av aktivitetssaler i tilknytning til idrettshaller, da dette er en svært kostnadseffektiv måte og skaffe treningslokaler for mange idretter.

– Jeg er derfor svært tilfreds med at Kulturdepartementet som en del av årets anleggspolitiske program har opprettet en ny ordning hvor en kan søke om ekstra tilskudd ved bygging av slike treningsarealer, og at tilskuddet kan utgjøre inntil 50 prosent av byggekostnaden, fortsetter Tvedt.

(©NTB)