Sport

Anita arrangerer skirenn uten vinnere og tapere. Det mener hun hindrer frafall i barneidretten

LEDER: Anita Skylstad er leder for Sjetne allidrettslag. Der har man merket lite til koronapandemien. Foto: Even Berthelsen