Henning Berg kobles til jobben som Blackburn-manager

foto