Innrømmer uryddig prosess: Dette skjedde da Pereira måtte gå

foto