Mandag la han frem økonomien i en eventuell VM-boikott for det såkalte Qatar-utvalget, som skal danne beslutningsgrunnlaget når det ekstraordinære tinget (generalforsamlingen i norsk fotball) blir avholdt 20. juni. Den datoen skal stemmer Fotball-Norge for eller imot boikott av neste års verdensmesterskap.

I mars anslo NFF at en boikott kunne koste norsk fotball 100 millioner i 2021, og totalt sett kunne regningen bli det dobbelte. Økonomidirektør og assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad sier omtrent det samme nå etter å ha sett nøyere på konsekvensene og presentert det for Qatar-utvalget.

– Hva man taper på inntektssiden i 2021, blir store beløp på tv-rettigheter. Det som en konsekvens av at vi ikke spiller de syv VM-kvalifiseringskampene som gjenstår. Så er det billettinntekter og våre sponsorer, som har betydelig kommersielle inntekter, mellom 170 og 210 millioner i vårt budsjett. Tapte inntekter er godt over 100 millioner alene, sier den assisterende generalsekretæren og økonomisjefen i Norges Fotballforbund.

NFF-TOPP: Økonomidirektør og assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad. Foto: Jan Petter Lynau

Deretter peker han på mulige erstatningskrav, både fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA), rettighetshaver TV 2, motstandernasjoner som ikke får fylt opp sine kampforpliktelser og går glipp av billettinntekter på sine hjemmekamper.

– Hvorfor er det sånn at boikott av Qatar-VM bli en boikott av VM-kvalifiseringen?

– VM er ikke bare sluttspillet, VM er en stor turnering, og den starter med kvalifisering. Du kan ikke si nei til VM, men spille en kvalifisering. Hvis FIFA eller UEFA får vite at Norge ønsker å boikotte mesterskapet, vil de trolig kaste oss ut av kvaliken, hevder Arstad.

– Har dere spurt FIFA eller UEFA – som «administrerer» Europa-kvalifiseringen – om dere faktisk blir kastet ut av kvaliken?

– Vi har sendt brev til FIFA og avventer svar. Foreløpig har de vanskeligheter med å gi oss et klart svar, sier NFF-sjefen og forklarer at de har gått en ny runde med en formell henvendelse til FIFA.

– Dette er et viktig info for Qatar-utvalget å få avklart. FIFA har ingen presedens å vise til; at andre har boikottet tidligere, så vi vet ikke hva vi kan få av svar. Men vi forsøker igjen, svarer Arstad.

– Kan dere ikke bare spille kampene og melde boikott senere – så sparer dere iallfall masse penger på tv-rettigheter og vil forkorte regningen?

– Da må man vente med avgjørelsen (om boikott) til etter kvaliken er spilt. Et vedtak fra en generalforsamling er selvsagt bindende, sier Arstad.

Han beskriver tallene som «dramatiske» og mener ingen i norsk fotball blir forskånet. Arstad opplyser samtidig at Norges Fotballforbund har en fri egenkapital på litt over 100 millioner og at de har fri likviditet på rundt 30 millioner.

– Men det blir langt fra nok til å dekke det potensielle tapet, mener han.

– Da blir dere blakke?

– Det viktigste er at det vil ha store konsekvenser for all drift. Om det er toppfotball herrer eller kvinner, fotballkretsene, breddeaktivitet, spillerutvkling, landslagsaktivitet eller sentraladministrasjonen med ansatte på Ullevaal. Konsekvensen blir stor, fastslår Arstad.

Ifølge utvalgsleder Sven Mollekleiv er ønsket å presentere Qatar-rapporten 14. mai. En drøy uke senere skal styret i Norges Fotballforbund fremme et alternativt aktivitetsbudsjett til det ekstraordinære fotballtinget. Her vil de økonomiske konsekvensene av en boikott bli synlige.

Økonomidirektøren presiserer at ingen kan være bastante på tallene: De kan vise seg å bli både høyere og lavere enn han skisserer.

– Du nevner at ingen i norsk fotball blir forskånet – er det skremselspropaganda fra deg for å få flertallet i norsk fotball til ikke å stemme for boikott?

– Vi er selv overrasket over hvor høye tallene er. Vi har gått flere runder for å få så gode estimater som mulig. Det er viktig for at Forbundstinget skal få et godt grunnlag til sin diskusjon og beslutning 20. juni.

– Det er vanskelig å vurdere hvor mye økonomi skal telle i et spørsmål som handler om menneskerettighetene. Men det må være en del av beslutningsgrunnlaget. Norsk fotball vil bestå, til tross for en enorm setback. Konsekvensen vil være stor på noen års horisont. Men det er ikke sånn at NFF går konkurs, sier NFF-sjefen.

Sarah Wiland, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, svarer slik på spørsmål om tv-rettighetshaveren vil kreve penger for kvalikkampene som ifølge NFF ikke vil spilles ved en boikott.

– Vi følger diskusjonen rundt Qatar-VM med spenning og avventer hvordan dette utvikler seg. TV 2 planlegger for å sende VM-kvalifiseringen og overholde vår avtale med FIFA. Vilkårene ellers i avtalene våre kommenterer vi ikke på, melder Wiland.