Bøe-bloggen: «Potensielle, framtidige Vikinger kan i verste fall forsvinne fra banene»

foto