Djokovic reddet fire matchballer og avanserte

foto