Det får OL-roer Kjetil Borch til å reagere.

– Svarene fra spørreundersøkelsen har vært klare i flere uker og måneder. At de ikke bare kan dele resultatet… Jeg forstår det ikke!, sier 33-åringen til VG.

Han ønsker seg nå inn i den norske utøverkomiteen. Der trer Astrid Uhrenholdt Jacobsen til side som leder når det skal avholdes valg denne måneden.

Hun sitter allerede i IOC og dobbeltrollen har høstet kritikk fra flere hold.

IOC har åpnet døra for russisk deltakelse i internasjonal idrett, under et sett med forutsetninger.

Kjetil Borch ba allerede i januar, overfor NRK, om at det måtte bli gjennomført en spørreunderøkelse blant norske utøvere. Han opplevde at Jacobsen ikke sendte de riktige signalene til IOC i Lausanne.

Undersøkelsen ble sendt ut 20. mars, med frist allerede 23. mars.

Deretter gikk det bare fem dager før IOC fattet en foreløpig avgjørelse. Det skjedde 28. mars.

Seks uker senere vet Kjetil Borch og norske utøvere fortsatt ikke resultatet av en spørreundersøkelse de selv deltok i – selv om resultatene faktisk foreligger.

– Forestill deg at norsk idrett boikotter OL, etter press fra regjeringen og fordi Polen, Tyskland og England gjør det. Da kan den treneringen vi nå ser slå tilbake på oss. Da tenker politikerne at denne saken ikke engasjerer utøverne i Norge. Vi har jo ikke fått ut synspunktet vårt 14 måneder etter krigens utbrudd, sier Borch.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er forelagt Borchs sitater i denne saken. Hun sier at hun ikke ønsker å kommentere eller gå i dialog med enkeltpersoner via media.

– Til orientering er rapporten sendt fra oss for publisering, sier hun til VG mandag.

Tidligere har hun sagt at resultater fra spørreundersøkelsen skal komme frem i en rapport på et senere tidspunkt. Men hele materialet ønsker hun ikke å dele. Hun peker blant annet på personvern.

MEDALJEVINNER: Kjetil Borch tok sølvmedalje under OL i Tokyo i 2021. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Kjetil Borch maner til åpenhet dersom han får plass i utøverkomiteen.

– Jeg mener tallene kan presenteres helt anonymt med begrenset detaljnivå. Man kan skille på alder, kjønn, olympisk og ikke-olympisk utøver og sommer- eller vinterutøver. Utøverne må jo få vite hva alle har svart, sier han.

Mens han har ventet på svar fra spørreundersøkelsen, så har IOC rukket å komme med en foreløpig konklusjon i saken: Alle verdens særforbund oppfordres til å ta russiske utøvere inn i varmen igjen, under et sett med kriterier.

Deretter vil IOC vurdere effekten av dette før organisasjonen bestemmer seg for hva som skal skje i Paris neste sommer.

Kjetil Borch er ikke sikker på å bli innvalgt i utøverkomiteen. Minst seks andre utøvere har etter hva VG forstår også blitt nominert.

Men sølvvinneren fra Tokyo-OL er klar på at han vil bidra til offentliggjøring av spørreundersøkelsen dersom han når opp i valget. Borch er ikke nådig i omtalen av den sittende komiteen, under Uhrenholdt Jacobsens ledelse:

– De har levert under forventning, og særlig hvordan Astrid har opptrådt på møtene. Det beste som har kommet ut av denne saken, er at det har kommet flere kandidater til komiteen. Det er viktig og bra for norske idrettsutøvere, sier han.

Kjetil Borch omtaler norsk idrett som «en av de siste texasbransjene i Norge»:

– Arbeidsmiljøloven eksisterer i idretten også, men å overholder den. Vi er selvstendig nærignsdrivende og tjener ikke opp pensjonspoeng. Utøverne lyttes ikke til. Vi har ingen HR-avdeling som alle andre, sier han.

Borch sendte tidligere i år et brev til idrettsstyret i NIF, der han uttrykte mistillit til Uhrenholdt Jacobsen.

NIFs ledelse sendte i all hovedsak ansvaret videre til utøverkomiteen der Jacobsen er leder.

– I en normal bedrift hadde det vært en HR-avdeling som tok tak og kalte inn folk til samtaler. Men her ble ansvaret lagt på utøverkomiteen, der man altså ble bedt om å behandle sitt eget mistillitsforslag. Sånn er det ikke i seriøse bedrifter, sier roeren til VG.

– Uhrenholdt Jacobsen vil automatisk ha plass som vanlig medlem i utøverkomiteen, siden hun sitter i IOCs utøverkomité. Hvordan vil du kunne samarbeide med henne?

– Det tror jeg går helt fint. Jeg er iallfall positivt innstilt. Jeg liker at man har klarhet, og at man er tydelig og åpen. I en utøverkomité skal det skrives gode referater rett etter møtene. Utøverne skal holdes informert. Der vil jeg kunne bidra. Kanskje trengs det mer støtte fra NIF, blant annet til å skape en god kommunikasjonskanal, slik at utøvere kan avgi stemmer på en måte som er enkel og god, sier han.