LSK tapte terreng i gullkampen etter uventet tap

foto