PRESENTASJON: Helge Johnsen (bak), styreleder i Hordaland idrettskrets, og idrettspresident, Tom Tvedt, presenterte onsdag utfordringer knyttet til spillemidler og momskompensasjon. PRESENTASJON: Helge Johnsen (bak), styreleder i Hordaland idrettskrets, og idrettspresident, Tom Tvedt, presenterte onsdag utfordringer knyttet til spillemidler og momskompensasjon. Foto: Eirik Brekke

Idretten vil at offentlig støtte til anlegg skal utbetales raskere