Tvedt skal også jobbe for å få andre store idrettsarrangementer til regionen.

– Jeg er veldig glad. Idrett er en stor del av livet mitt, og selskapets idé om å få flere idrettsarrangementer til Vestlandet er veldig viktig for meg. Jeg synes det er et veldig spennende selskap å jobbe for, sier Tvedt til BA.

Tvedt har siden jul vært innleid som rådgiver i selskapet.

Han jobber aktivt mot idrettskretser og særforbund for å få vestlandsregionen i posisjon.

– Vi har begynt å se på hvilke arrangementer vi har forutsetninger for å få. Det er et hav av norgesmesterskap, nordiske mesterskap og VM. De blir ofte lagt andre steder, uten at Vestlandet har posisjonert seg godt nok. Hvis man ser på anleggssiden, så har Rogaland og Vestland en pakke som er komplett. Det ligger et stort uløst potensial i å få flere av disse arrangementene til Vestlandet, sier Tvedt.

Tom Tvedt var president i Norges idrettsforbund fra 2015 til 2019.