I Alvøen har de jobbet med å få ny idrettshall siden 1980-tallet. Den skulle være ferdig neste år, men er nå utsatt