Guttene har faste garderober. Damene må lagre utstyret i en bod.

foto