Norsk idrett er landets desidert største folkebevegelse. Frivilligheten fores ikke av festtaler dere holder, skriver Lars Tjærnås, med adresse til politikere. Norsk idrett er landets desidert største folkebevegelse. Frivilligheten fores ikke av festtaler dere holder, skriver Lars Tjærnås, med adresse til politikere. Foto: Strøm Trond J.

«Vi kan aldri ta som en selvfølge at vi får foreldre og andre frivillige til å stille opp»