Oslo Idrettskrets innfører nye tiltak. Her er styreleder Sveinung Oftedal (t.v.) og generalsekretær Magne Brekke avbildet i 2018. Oslo Idrettskrets innfører nye tiltak. Her er styreleder Sveinung Oftedal (t.v.) og generalsekretær Magne Brekke avbildet i 2018. Foto: Olav Olsen

Skal endre reglene for offentlig støtte til idrettslag: – Noen vil få mindre penger