Odd-supporter utestenges etter flaskekasting

foto