Nygaard oppgitt over arrangørene: – Jeg reiser ikke for å gå løp runde på runde på et jorde

foto