Tom Tvedt: – Jeg er idrettspresident til søndag. I hvert fall.