OL-støtten øker etter foreslått milliardkutt

foto