I et brev til statsminister Erna Solberg ønsker NIF at regjeringen snarlig skal iverksette tiltak for gjenåpning av seriespill i toppidretten, gjenåpning av treningsaktivitet for voksne over 20 år og gjenåpning av konkurranseaktiviteten for barn og ungdom under 20 år.

– Vi opplever nå en tiltakende uro og bekymring knyttet til smittevernstiltakene og konsekvensene dette har for vår medlemsmasse. Utfordringen nå er at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen, skriver generalsekretær Karen Kvalevåg og president Berit Kjøll i brevet.

Seriespillet i toppidretten har vært stengt siden midten av januar, men breddeidretten for voksne har ikke fått trene siden landet stengte ned i mars 2020.

– Vi opplever at voksne nå enten er inaktive eller finner seg andre muligheter utenfor idrettslaget, og dermed blir borte både fra aktivitetsfelleskapet og som trenere og frivillige - med de tilhørende negative psykiske og fysiske helsekonsekvenser dette medfører. I områder med ingen eller lav smitte bør voksne nå få lov å komme i gang med organisert idrettsaktivitet, skriver NIF.

NIF forteller at brevet kommer på bakgrunn av uroen som de opplever nå i idretten.

– Vi er veldig bekymret, og det er bakgrunnen for at vi ber om dette. Det handler ikke om å utfordre smittevernet, men vi mener det er et handlingsrom innenfor det, som gjør at vi bør kunne åpne mer opp, sier kommunikasjonsansvarlig i NIF, Finn Aagaard.

Han sier NIF nå jobber med et trafikklys-system, som differensierer ut fra smittetrykket i samfunnet, likt det regjeringen selv har innført.

– Det er store bekymringer, og mange stiller seg undrende til tiltakene som vi mener ikke er forholdsmessig. I regioner som knapt har smitte er det uforståelig at man ikke kan sette gang normal idrett.