Start-spissen om utvisningen: – Hadde ingen intensjon om å svikte laget