«Til slutt var uavgjort en lettelse, og slik burde det ikke være»