Russland-beslutningen har satt sinnene i kok. Men anerkjent idrettstopp mener folk har misforstått

foto