Spissvikar Valon Berisha: - Dette var kjekt!

foto