Takket nei til andre tilbud – fortsetter i Team Ragde