3. april offentliggjorde forbundet sine regler for fotballaktivitet i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Nå utvides gruppenes maksimale størrelse fra 5 til 15, mens anbefalt minste avstand mellom deltagerne halveres til en meter, i tråd med de nye retningslinjene fra myndighetene.

– Dette er i tråd med den nye bestemmelsen som kom fra myndighetene 30. april, der de blant annet åpnet opp for arrangement med maks 50 personer på offentlig sted. Norges idrettsforbund (Nif) justerte sine regler 30. april, men vi valgte med å vente til dagen før reglene trer i kraft, forklarer direktør for kommunikasjon i NFF, Gro Tvedt Anderssen.

Dette er de oppdaterte reglene, offentliggjort på forbundets nettsted:

1. En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer til stede. Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening.

2. Maks 15 spillere per gruppe, og en leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.

3. Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling i grupper.

4. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.

5. Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.

6. Kun keeper kan ta på ballen med hendene. Maks to keepere per gruppe (og ev. keepertrener) kan ta på ballene, gitt at de bruker keeperhansker. Headinger skal unngås.

7. Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.

8. Felles garderober skal ikke benyttes.

9. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender før og etter aktiviteten.

Punkt 4, 5, 7, 8 og 9 er uendret.

Ønsker en oppstartsdato for toppfotballen

Torsdag klokken 16.00 stiller Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) på den daglige pressekonferansen til regjeringen. Der forventes det at Raja skal komme med en oppdatering på når toppfotballen eventuelt kan starte opp.

– Vi har hatt en god dialog med helsemyndighetene, og er opptatt av å få ballen i gang. Vi har forhåpninger om at det kommer en dato for når toppfotballen kan starte opp. Så håper vi også på at de vil gi noe mer informasjon rundt barn- og ungdomsidrett, sier Anderssen.

Selv om NFFs oppdaterte koronaregler ble presentert dagen før regjeringen muligens ville komme med nye opplysninger, avkrefter Anderssen at de har en sammenheng.

– Nei, våre oppdaterte regler har ingenting med det som eventuelt kommer i morgen å gjøre. Vi er like spente som alle andre. Hvis regjeringen kommer med nye regler i morgen, vil vi justere våre regler deretter fra datoen det eventuelt skulle gjelde, sier Anderssen.

Gro Tvedt Anderssen i NFF. Foto: Ørn E. Borgen

– Kamper i juni kan gratis omberammes

Ifølge TV 2 har Oslo Fotballkrets satt egne regler for omberamming av kamper i juni, med tanke på smittefare under kamper som kan spilles i juni:

«Kamper i juni (før sommerferien) kan gratis omberammes (flyttes jour. anm.) hvis ett av lagene ikke ønsker å spille kampen pga. smittefrykt. Motstander kan da ikke motsi seg omberamming, heter det i informasjonen fra kretsen.», skriver kanalen.

På spørsmål om NFF ønsker å innføre en slik ordning i alle kretsene, svarer Anderssen:

– Vi har et godt samarbeid mellom NFF sentralt og kretsene, der vi nå jobber med å legge godt rammeverk som tar høyde for situasjoner som kan oppstå.

(©NTB/100 % Sport)