Hordaland har nesten doblet antallet utdannede trenere på fem år