Samtidig erkjenner NIF-toppen at ting kunne vært gjort annerledes, samt at hennes eget styre forventer en god informasjonsflyt i fremtiden.

Det forteller Kjøll etter at VG mandag kveld fortalte hvordan NIF-styret samlet seg én dag før det ordinære og planlagte styremøtet i dag.

Hensikten var å få klarhet i hvordan arbeidet med å løse floka knyttet til dopingtesting av mindreårige utøvere uten foreldresamtykke har foregått.

Flere styremedlemmer reagerte nemlig da Kjøll sa til NRK at idrettsstyret var informert om den pikante saken allerede høsten 2020. Det kjente de seg ikke igjen i. Tvert imot ble flere overrasket da det i media ble kjent at norske utøvere risikerte å ikke få delta i VM og OL dersom det ikke ble ordnet opp i.

Frustrasjonen skal ha vært betydelig blant flere styremedlemmer, får VG opplyst. Derfor ble det satt av ekstra tid til et fysisk møte i Oslo mandag.

«Idrettsstyret fikk en grundig gjennomgang av antidopingarbeidet generelt og saken rundt testing av mindreårige spesielt. Idrettsstyret var godt tilfreds med redegjørelsen. Det ble også orientert om den løsningen som nå foreligger for innhenting av samtykke i regi av Antidoping Norge» skriver Kjøll til VG - gjennom NIFs kommunikasjonsavdeling.

Hun skriver deretter at idrettsstyret var opptatt av det må foreligge god informasjonsflyt i saker av betydning for norsk idrett.

– I denne saken kunne idrettsstyret blitt orientert på et tidligere tidspunkt, medgir Kjøll.

VG har kontaktet flere styremedlemmer i etterkant av møtet.

– Det var et meget fruktbart og godt møte. Vi fikk en god gjennomgang av saken, og fikk svar på alle våre spørsmål. Det bygges masse tillit når vi snakker godt sammen, og det var vi gode på i dag, sier styremedlemmet Marco Elsafadi.

STYREMEDLEM: Marco Elsafadi kaller møtet for «fruktbart og godt». Foto: Hallgeir Vagenes / VG

NRK har i høst skrevet en rekke saker om det særnorske problemet knyttet til testing av mindreårige toppidrettsutøvere uten foreldresamtykke. Nå har det kommet på plass en kortsiktig løsning - i påvente av en mer langsiktig løsning der partene håper at de mellom 15 og 18 år kan samtykke til å bli dopingtestet uten å involvere foreldrene.

Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge har tidvis rettet pekefingeren mot hverandre i saken de siste ukene.