Råkjøringen fant sted på E6 i Midtre Gauldal i Trøndelag i april i år.

Bilen hun kjørt ble målt til 133 km/t i en 80-sone utenfor tettbygd strøk.

Forholdet ble avgjort i Oslo tingrett tirsdag ved en såkalt tilståelsesdom.

Det var NRK som omtalte dommen først.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 60 dager, subsidiært fengsel i 16 dager, samt tap av førerett for en periode av 9 måneder.

På grunn av tilståelsen ble samfunnsstraffen redusert fra 45 til 30 timer.

Strafferammen for tilsvarende lovbrudd er bot eller fengsel inntil et år.

Hun pålegges å avlegge delvis ny førerprøve for å få tilbake føreretten.

Kvinnen, som har vært landslagsutøver i flere år, ønsker ikke å kommentere saken, opplyser hun til VG.