Ingve Bøe: «De som ikke er opptatt med flagget på brystet må vise seg fram»